"Erdem'li Olmanın Ayrıcalığını Yaşayın"
Anasayfa Ürünler Çözümler Destek Servis Kurumsal Kariyer İletişim

Çözümler

Baský Yönetimi

Kurumsal Çözümler

Veri Güvenliði

Yazýlýmsal Çözümler

Baský Yönetimi

Erdem Baský Yönetim Sistemleri: Desteðimize ihtiyacýnýz var

  

Satýn aldýðýnýz yazýcý, fotokopi makinasý veya diðer baský araçlarýnýn doðru ve verimli kullanýp kullanýlmadýðý sürekli kendinize sorduðunuz bir sorudur. Bir baþka soru da nasýl daha optimize kullanýp maliyetlerinizi kýsacaðýnýz. Bu konuda sadece tavsiye ve öneriye deðil yönlendirmeye de ihtiyacýnýz var.

 

Bu sorularý biz size sormadan siz kendinize sorun!

 

* Þirketinizin hacmi ile cihaz adediniz arasýnda denge mevcut mu?

* Cihaz hacminiz ile kullaným hacminiz arasýnda denge mevcut mu?

* Maliyetleriniz düþüyor mu yükseliyor mu?

* Baský cihazlarýnýzýn çevreye verdiði etki ölçülebiliyor mu?

 

Cevaplardan korkmayýn, bize býrakýn!

 

Sizleri sürekli denetim altýnda tutabileceðiniz baský yönetim sistemimizi sunalým. Kasanýza ve çevrenize daha az zarar gelsin ve artýk baský maliyetleriniz sizin için bir sorun olmaktan çýksýn.

Anasayfa | Hakkımızda | Ürünler | Servisler | Haber & Duyurular | İletişim Copyright 2021 | Design by binteraktif web services